Portfolio

Delta CITY

U Lukavcu smo uspješno dovršili projekt kompleksa Delta City, gdje smo obavili sveobuhvatne radove na tri različita krova. Prvi korak obuhvatio je ugradnju drvenih vlakana kao izolacije krova, nakon čega smo pristupili preciznom pokrivanju krova. Na prvoj zgradi implementiran je falcovani krovni lim u elegantnom polukružnom obliku, dok su na preostale dvije zgrade instalirani Trapezni limovi. Osim toga, posvetili smo se detaljnoj izradi svih opšava krova kako bi osigurali funkcionalnost i estetsku cjelovitost.

U sklopu projekta, posvećena pažnja je bila usmjerena i na izradu opšava svih balkona, čime smo pridonijeli kompletnom vizualnom dojmu zgrada. Naša stručna ekipa je sa pažnjom pristupila svakom koraku procesa, osiguravajući kvalitetnu i trajnu izvedbu svih radova. Rezultat je impozantno uređen prostor koji istovremeno zadovoljava funkcionalne i estetske standarde, doprinoseći atraktivnosti i dugovječnosti kompleksa Delta City u Lukavcu.