Ormari za struju

Proizvodimo elektro razvodne ormare prema standardu ili potrebama korisnika.

Elektro razvodni ormari se proizvode od Elo-Zn nehrđajućeg lima debljine od 0.70 – 1.50 mm. Izrađuju se u ugradnoj i nadgradnoj  verziji.

OS1001
OS1008
OS1009
OS1011
OS1018
OS1014
OS1035
MO - 1
OS1027
OS1033
OS1034

50 mikrona nanosa poliester epoksida pruža visoku UV zaštitu što je izuzetno bitno za proizvode koji su namijenjeni za vanjsku upotrebu.