Vršimo proizvodnju svih vrsta metalnih ormara, kako serijski, tako i proizvode po narudžbi.

Nabavljamo i montiramo visokokvalitetne termoizolacione “sendvič” panele.