Pozovite nas:

+387 35 541 110

Pon - Sub

07:00 - 16:00

Pišite nam:

info@lovic.ba

Pozovite nas:

+387 35 541 110

Pon - Sub

07:00 - 16:00

Pišite nam:

info@lovic.ba

Pozovite nas:

+387 35 541 110

Pon - sub

07:00 - 16:00

Pišite nam:

info@lovic.ba

Limeni pokrovi

DR!PSTOP antikondenz filc rješava jedan od najvećih problema pokrivnih limova – kondenzaciju! Kapanje vlage nastaje na neizolovanim profilisanim limovima u periodima dana kada je temperatura spoljnjeg vazduha niža od temperature pokrivenog prostora, najčešće noću. Vlaga koju DR!PSTOP absorbuje svojim vlaknima, 1 l/m2, osuši se i ispari prirodnim provjetravanjem tokom dana. Filc je samoljepljiv i postavlja se na naličje lima prije profilisanja. Prednosti DR!PSTOP antikondenz filca: Paropropusne folije nisu potrebne; Brže pokrivanje krova; Dodatna zaštita površine lima; Absorbuje zvuk (kiša); Bakteriološki je otporan; Otpornost na sagorjevanja A2-s1 (standard EN 13501). Za pravilno funkcionisanje antinkondenz filca potrebno je obezbijediti prirodnu ventilaciju krova kako bi se membrana mogla sušiti tokom dana. U suprotnom vlaga ostaje u filcu i vremenom počinje da kaplje. DR!PSTOP svojim vlaknima absorbuje litar vlage po metru kvadratnom.